διαλοιδορουμένους

διαλοιδορουμένους
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc acc pl (attic epic doric)
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc acc pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”